Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Kembang Kuning Surabaya - speciaal voor mijn Armeense familieleden.

 

Uit de film van BRICKWORK PRODUCTIONS gescreend. Het betreft een film gemaakt in dec 2015 ter gelegenheid van de viering van Kerstnacht met een focus op de arme bevolking die woont, leeft, werkt, hoereert om het hoofd boven water te houden en opgescheept worden met kindertjes van passerende hoerenlopers en afwacht tot zij sterven en dat allemaal op het kerkhof Kembang Kuning. 

Een stad in een stad, gelijk dat andere oudere kerkhof Peneleh.

Kembang Kuning = de Gele Bloem letterlijk vertaald = Senna Surattensis.

 

In de avond en nacht wachten op klanten, zodat de familie te eten heeft de volgende dag. Ter bescherming van de privacy van de dame heb ik de foto een ietwat donker gemaakt, want ook zij verdient respect.

Ondanks alle armoe, ellende, rotzooi, honger, dorst, gebrek aan sanitair, gebrek aan comfort is er altijd die lach waarmee zij hun verdriet bedekken.

 

 

Tja, hadden oom Minas, tante Armineh en tante Sandoegt ooit kunnen vermoeden, dat hun laatste rustplaats vele jaren later als opslagplaats zou dienen van enkele schamele bezittingen van arme bewoners?

HERE RESTS IN PEACE MINAS GREGORY (editor: Minas Owen Ohan Gregory) BORN JULFA IRAN DIED SBY 1-11-1942 AGE 61.

IN SACRED MEMORY OF ARMENUHI S. PAULUS BORN SBY 1 MAY1923 DIED 4-11-1946

IN SACRED MEMORY OF OUR BELOVED SISTER & AUNT SANDOEGT CARAPIET MICHAEL BORN JULFA IRAN DIED SBY 16 JUNE 1976 AGE 77

Er valt me wat bizonders op aan de tekst spelling. Ik vermoed dat de grafplaat na de dood van tante Sandoegt geplaatst is, want: Er staat IRAN in plaats van Persia en er staat afgekort SBY voor "Surabaya" (Nieuwe spelling die in 1946 nog niet in gebruik was. De plaat is beslist niet in 1942 of 1946 geplaatst. Ik vermoed ook dat het graf oorspronkelijk alleen voor oom Minas was, voorzien van een andere grafplaat...... "Here rests...." en bij de andere namen staat er slechts "In sacred memory..... Aan de andere kant: tante Sandoegt was in 1976 overleden, dus zal zij wel in het graf moeten liggen.

Hieronder een foto van oom Minas: (Waar? Wanneer?)

 

Een beetje genealogie hieronder wat betreft de in dit bovenstaande graf rustenden:

Minas Owen Ohan Gregory *1881 Nor Jugha 1881, gehuwd op 12 dec 1922 Singapre met Helen Sarkies Peters en gescheiden te Surabaya op 10 okt 1936. Zijn vader was Ohan Gregory en zijn moeder heette Anahit met achternaam ??

Armineh (Armenuhi) Sarkies Paulus was een dochter van Sarkies J. Paulus en Mariam Manook. Zuster van Armineh was Martha Paulus (1922-2014) en deze was gehuwd met Armen Owen Apcar(1912-2001). Een broer van Armineh was Joseph Paulus (1925-2008).

Sandoeght Carapiet Michael was een dochter van Carapiet Johannes Michael (1858-1949) en Ashen Minas (1874-1958)

 

Moge zij in eeuwige vrede rusten onder de hoede van ons Aller Schepper.

 

Top